برچسب / چگونه شکست عشقی را تحمل کنیم

  • ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ - 1 views بازدید - اس فایل

    شکست عشقی خوردم

    اما اگر شما عشقتان بهتان خیانت کرد و شکست عشقی خوردید این مقاله را مطالعه کنید. شکست عشقی … از این که می دیدم نامزدش هیچ مزیتی بر من ندارد، حرص می خوردم.

    ادامه مطلب+دانلود