برچسب / هرکه شد محرم دل درحرم یار بماند راسخون

  • ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ - 2 views بازدید - اس فایل

    از صدای عشق ندیدم خوشتر

    گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس. شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. داشتم دلقی و صد عیب مرا …

    ادامه مطلب+دانلود