برچسب / دانلود آهنگ دیدی تو خری کشد خری را

  • ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ - 2 views بازدید - اس فایل

    دیدی تو خری کشد خری را

    دیدی تو خری کشد خری را؟ یا آنکه برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که کم فروشد ؟ یا بهر فریب خلق کوشد ؟ دیدی تو خری که رشوه خوار است؟ یا بر خر دیگری سوار است؟

    ادامه مطلب+دانلود