برچسب / بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم مانده ام

  • ۰۶/۰۱/۱۳۹۸ - 2 views بازدید - اس فایل

    بوی بهبود ز اوضاع جهان میشنوم

    از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار. کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند. موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم.

    ادامه مطلب+دانلود