برچسب / به بعضیا باید گفت ببخشید

  • ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ - 4 views بازدید - اس فایل

    به بعضی ها هم باید گفت

    Apr 15, 2014 – به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی ! فرستنده : سهیل . . به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ …

    ادامه مطلب+دانلود