برچسب / بازیگران گشت ارشاد 2

  • ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ - 4 views بازدید - اس فایل

    کارگردان گشت ارشاد

    ابتدا گشت ارشاد و زندگی خصوصی پس از ۶ روز اکران به دلیل مخالفت انصار … خود کارگردان یعنی سعید سهیلی و صفر کشکولی یکی از بازیگران گشت ۲ ، فیلم …

    ادامه مطلب+دانلود