برچسب / اهنگ قید تموم دنیارو به خاطر چشات زدم با هرکی میل تو نبود رابطمو بهم زدم