برچسب / از در درامدی ومن از خود بدر شدم شجریان

  • ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ - 4 views بازدید - اس فایل

    گفتم ببینمش مگر درد اشتیاق

    گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق …. جگر حریف خون شد تو مگر جگر نداری … که خبر میدهد زدوست ” ازیرا چشم براه آن کس بودن درست تر می نماید، مگر مراد زنگ کاروانی …

    ادامه مطلب+دانلود