برچسب / آهنگ مرده بودم زنده شدم

  • ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ - 3 views بازدید - اس فایل

    مرده بودم زنده شدم

    مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم, دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا, زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم. گفت که …

    ادامه مطلب+دانلود